Mazlum İle İlgili Sözler

“Zulümde,iki suçlu vardır:Biri zulmeden zalim,diğeri zulme rıza gösteren mazlum.”

“Mazlum,her dinde,her inanış tarzında bulunabilir.Hatta hiçbir şeye inanmayan insanda,insan şöyle dursun,hayvanda bile…Mazlum,kendi haline göre değil,zulmediciye nisbetle sıfatlanandır.”Necip Fazıl Kısakürek

“İnsan olan,ezilenin,yerinden yurdundan edilen mazlumun yanında olur.”

“Bin kere mazlum olmak,bir kere zalim olmaktan iyidir.”

“Zalim olarak yaşamaktansa,mazlum olarak ölmenin daha şerefli olduğunun farkındayım…”

“Ne zalim ne de mazlum olmak!”

“Mazlumun ahı yerde kalmaz.”

“Zalimin mazlumun affetmesi düşünülemez.Asıl,zalim mazlumdan af dilemelidir.”

“Mazlumun ve kurbanı olmayan dava yoktur.”

“Çünkü mağlubken mazlum,gakibken zalimdirler.”Oktay Anar

“Mazlum olmak yetmez,haklı da olmak lazım.Mazlumların çoğu saçmalık derecesinde haksızdır da.”Orhan Pamuk

“Mazlum milletler zalimleri bir gün mutlaka mahv-ı perişan edecekleridir.”Atatürk

“Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün,şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır.”

“Mazlumun duâsı yerde kalmaz;ah alan felâh bulmaz!”

“Mazlumun ahı,indirir şahı.”Türk Atasözü

“Hukukun en kötüsü,mazlumu korkutandır.”Hz.Ömer

“Zalimin zulmü olmasaydı,mazluma ilahi merhamet olmazdı.”Nureddin Topçu

“Alma mazlumun aını çeker aheste aheste.”

“Şiddet gören bugünkü mazlum çocuk,yarının şiddet gösteren zalimi olur.”Adem Güneş

“Dünyaya milyonlarca serpilen nefret tohumları mazlumu zalime dönüştürdü.”Vüs’at O.Bener

“En büyük zalimler,kafası kesilmemiş mazlumlar arasından çıkar.”Emil Michel Cioran

“Dün katliama uğrayan mazlum bir halk bu gün katliam yapan zalim bir halka dönüşebiliyordu.”

“Dünün mazlum Yahudileri bugünün acımasız zalimleri olmuştu.”

“Titredim seyrederken mazlumun gözyaşını;
Bir damlanın içinde yetmiş umman yanıyor.”Abdurrahim Karakoç

“Mazlumun acısını zaman bir yaşama gücüne dönüştürür de,zalimin kötülüğü ölümden sonra da sürer gidermiş.”Şükrü Erbaş 

“Mazlumun zalimi,mağlubun galibi taklit etmeye yeltenmesi kadim bir psikolojik süreç.”Kemal Sayar

“Eğer dikkat etmezseniz medya size zalimi mazlum;mazlumu da zalim olarak gösterebilir.”Malcolm X

“Tarih boyu ezen zalimle ezilen mazlum olmuştur  ve olacaktır.”Sebuhi Quluzade

“Geleceğin ezilen mazlum sınıfı robotlar olabilir.”Sebuhi Quluzade

“Bir gün kendisinin de zorbalık yapacağını kesin olarak bildiğin bir mazlumu savunmak ister misin?”Amin Maalouf

“Yüzyılımız,mazlum ulusların yeni bir tarih yaratma yüzyıldır.”

“Tribünlerden gelen sesler,süren savaşlardaki mazlumların sesini kısıyorsa,futbol afyondur.”Ali Şeriati

“Ormana atılan mazlum cesetler,izleyeceğimiz bir futbol maçının keyfine engel olmuyor.”A.Ali Ural

“Mazlum canından bıktı,uyan artık Türkiye!
Her yerde şafak söktü,uyan artık Türkiye!”Abdurrahim Karakoç

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir