Neil Postman Sözleri

“Teknoloji bazen yıktıklarından daha fazlasını yaratır,yarattıklarından daha fazlasını yıkar.Ancak bu hiçbir zaman tek yönlü olmaz.”
“Aslında yaptığımız büyük hata teknolojik ve bilimsel yenileşmenin insani ilerlerleme ile aynı olduğunu varsaymamızdır.”
“Korkarım aletlerimizin aletlerine dönüşüyoruz.”
“Yazılarımın sebebi Amerika’da bizlerin teknolojinin bize sadece neler vereceği ile ilgileniyor olmamız ve neler götüreceği konusunun pek tartışılmıyor oluşu.”
“Bir öğretmen dersini mizah duygusunu katarak öğrettiği zaman,öğrencileri yolda yürürken bile onun söylediklerini hatırlarlar.”
“Tüm fanatik inanışların anahtarı yalnızca kendi kendilerini doğrulamalarıdır…(bazı inanışların) fanatik olmaları yanlış olduklarından değil yanlış olduklarının kendine gösterilmesinin olanaksız kılacak biçimde kendilerini ifade ediyor olmalarındandır.”
“Televizyondaki herşey herkes içindir.Kolaylıkla ulaşılabilir haldedir.”
“Televizyonda söylem büyük oranda görsel imajla yansıtılır;yani televizyon konuşmayı bize sözcüklerle değil,görüntülerle aktarır.”
“Televizyonda politik felsefe yapamazsınız.Televizyonun biçimi bu içeriğe ters düşmektedir.”
“Televizyon reklamları ile ürünlerin değerli bulunması değil,tüketicilerin kendilerini değerli hissetmeleri amaçlanmaktadır.”
“Televizyon reklamı tüketilecek ürünlerin niteliğiyle ilgili hiçbir şey anlatmaz.Reklamın içeriği,ürünleri tüketenlerin niteliğinde odaklanır.”
“Okula gitmek,okumayı öğrenmek demekti,çünkü bu yetenek olmadan kültürel konuşmalara katılmak olanaksızdı.”
“Televizyon öğrencinin okuma özgürlüğünü açıkça kısıtlar ve bunu,deyiş yerindeyse,masumca davranışlarla yapar.Televizyon kitapları yasaklamaz,sadece onların yerine geçer.”
“Çocuklar televizyon tarafından derinlemesine koşullandırılmış bir halde okula gelirler.Ve okulda kitapların dünyasıyla karşılaşırlar.Televizyon ve kitaplar arasında meydana gelen psikolojik savaştan birçok öğrenci etkilenir.Okumayı öğrenemeyen öğrenciler,düşüncelerini mantıklı bir biçimde bir paragrafla dahi olsun ifade edemeyen öğrenciler,derslere birkaç dakikadan fazla katlanamayan öğrenciler,işte bunların her biri bu savaşın gazileridir.Bu öğrenciler başarısızdır ama aptal oldukları için değil.Başarısızlar çünkü teknoloji savaşında yanlış taraftarlar.”
“Eğer öğrenciler eğitimin tarihteki sesini,toplumsal etkilerini ve teknolojinin psikolojik eğilimini duyabilirlerse teknoloji tarafından kullanılan değil onu kullanan kişiler olarak kendilerini yetiştirebilirler.”
“Kaybedilen,eğitimin kayda değer olan bütün nitelikleridir.”.
“18.yüzyıl ‘modernite’nin en iyi fikirlerini icad ettiğimiz çağdır.”
“18.yüzyila dönmeliyiz demiyorum ama ondan mümkün olduğunca istifade etmeliyiz.”
“Çocukluk insanları yetişkinliğe hazırlayacağınız aşama idi.Buna çoxluğu ‘sosyalleştirme’ derdik.Bunu da cocuktan tıbbi,politik,cinsel sırları saklayarak ve bu sırları psikolojik olarak hazmedilebilir aşamalarda paylaşarak yapıyordunuz.Ve bir çocuk bütün sırları öğrendiğinde ise o artık bir yetişkin sayılıyordu.Bunu başarmak matbaa çağında mümkündü.Televizyon ve bilgisayar çağında ise mümkün değil.Çünkü bu ortamlar yetişkin dünyasının tüm içeriğini herkese ulaşabilir hale getirmiş durumdalar.”
“Bir argümanın başlamasının tanımı bir diğerinin bitişi demek değildir.”
“Herhangi bir teori ortaya atabilecek çok fazla bilginin olduğu yerde,bilgi esas itibariyle anlamsız bir şey haline gelmektedir.”
“Kültürümüzün içeriğini metaforlarımız yaratır.”
“Bugünlerde ‘topluluk’ tanımı çok farklı yapılmakta.İnsanların internete girerek parçası oldukları topluluktan kasıtları bence şu;insanlar kendi ilgilerini paylaşan ya da belki de onlarla aynı fikirde olanları bulmak istiyorlar.Topluluk fikrinin eski tanımıysa bizim ortak ilgilerimizin olmasından ziyade bizim aynı mekanı paylaşıp,farklılıklarımı müzakere edebilmemizdi ki düzgün bir şekilde yaşayabilelim.”
“Teknolojik gelişmenin sınırları nelerdir?Teknolojik gelişme bizim ahlak anlayışımızla nasıl örtüşüyor?Bu tartışmayı yapmamız gerektiğini düşünüyorum.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir