Oktay Sinanoğlu Sözleri

“Matematik bir keman ilmi gibidir.Daima egzersiz yapmak gerekir.”

“Efendim,gönlü sağlam olmayan adamdan bilim adamı da çıkmaz.”

“Ekmek elden,su da gölden” düsturuyla yaşamaya alışmış olanlar unutmasınlar:”El” ekmeğini elinden alır,suyunu da kurutur.”

“Neyin lafı çok ediliyorsa o şeyin kendisi ortada yok demektir.”

“Yabancı dil amaç değil,araçtır.”

“Dil olmayınca insanların benlikleri olmaz.İnsanlar kendi kültürlerinden kopar ve ondan sonra devletle millet arasında bir bölünme meydana gelir.İnsan diliyle beraber düşünür ve hisseder.”

“Bir millet tarihten nasıl silinir?Türkiye’nin bugün ne sanayisi,tarımı,teknolojisi.
kalmıştır ne de araştırma bilimi kalmıştır.”
 
“Bir ülkenin dilini yok etmek,o ülkenin,o ulusun,o milletin adını tarihten silmek demektir.”

“Dilini unutan kavimlerin tarihten adları bile silinir gider.Anadolu,böyle yok olmuş kavimlerin binlerce yıl sonra kazılarda bulunan çanak çömlek kırıntıları ile doludur.”

“Büyük meseleler,büyük sorunlar,küçük adımlar ile çözülür.”

“Herkesin bıraktığı yerden biz başlarız.”

“Bize atalarımızdan,kültürümüzden koca bir gönül,bir insan anlayışı ve insanlık sevgisi miras kalmıştır.”

“Türkiye’nin dış politikası Avrupa ve Amerika’ya yalvarmaktan ibarettir.”Oktay Sinanoğlu

“Dünyada NATO kuşatmasındaki bütün ordular,Amerika’nın kuşatması altındadır.”

“İnsan haklarından söz ederler ama fırsatını bulsalar milletleri dümdüz ederler.”

“İnsan hakları derken ölen ve acı çeken insanlar hiç kimsenin umurunda değildir.Herkesin ilgilendiği,petrol ve bölgenin diğer sömürülecek zenginlikleridir.”

“Amerika’ya daima bir öcü lâzımdır.Harp sanayini çalıştırmak ve ortalığı karıştırmak ve ortalığı birbirine karıştırmak için…”

“Amerika şimdi başlıca iki şey üretiyor:Biri silah,öbürü film.”

“Bu yüzyılda dünyada büyük tarım topraklarına,su kaynaklarına,petrol,doğal gaz,kısacası her zenginliğe birkaç küresel şirket hakimdir.Bu küresel dev şirketler devletlerden bile daha kuvvetli ve etkili hale geldiler.”

“Bugün Türk dünyasında 29 çeşit farklı alfabe kullanılıyor,birbirlerinin eserini okuma,bilgi paylaşımı,kültür ve tarih birliği bu şekilde engelleniyor.”

“İnsanlar istedikleri dili öğrensinler,ama eğitim bir ülkenin kendi diliyle yapılır.Az bilenlerin hiç bilmeyenlere öğrettiği bilim,bilim değildir.”

“Bir milletin kafasını kesmek yerine kültürel soykırıma uğratır,kendine hamal yaparsın.”

“Televizyonların 100 kanalından 99’unda cinayet,uyuşturucu,dalavere ve ahlaksızlıktan başka şey göremezsiniz.Yani millet tamamen cahil bırakılmış hiç düşünemeyen,sadece tüketen bir toplum oluşturulmuş.”

“Kafalar garibanlaşmış,hatta perişan olmuş;çünkü kafalar köleleştiriliyor,,kafalar sömürgeleştiriliyor.”

“Türkiye’de Türk öğrenci kendi ülkesinde yabancı öğrenci durumuna düşürülmüştür.”

“Çoğu öğrenci,hiç ilgilenmediği,aklına bile gelmeyen dallarda üniversite okuyor.Böyle bir sistemden hayır gelmez.”

“Eğitim sistemimizin tamamında kanser hastalığı var.”

“Türkiye’nin uyanmaması için bizi suni gündemlerle oyalamaya çalışıyorlar.”

“Bugün insanlık,tarih,ırk,etnik kimlik,din ve kültür üzerinden küçük gruplara bölünüyor.Ulus devletler bitiyor,bitiriliyor;mikro milliyetçilik yaygınlaşıyor.”

“Hiçbir ayrımcılığı da kabul etmiyorum.Türkiye’deki 1950’lerden beri başlayan ve yoğunlaşan dış kaynaklı ayrımlar,sağcılık,solculuk,şuculuk,buculuk gibi ayrımların hepsi dışarıdan özellikle çıkarıldı.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir