KITA – Mehmet AKif Ersoy – Resimli Şiir

KITA - Mehmet AKif Ersoy - Resimli Şiir

  KIT’A

Bu bir neşîde-i giryan ki her enînden
Sımâh-ı dehşete çarpar meâl-i zâr-ı hayât;
Yazık ki şi’rimizin böyle en güzîninden
Nasîbimiz oluyor en acıklı hissiyât !
14 Mayıs 1325 (1909)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir